1219

In 1219 , dit jaar dus 800 jaar geleden , gebeurde er iets bijzonders. Het was ten tijde van de kruistochten: Christenen en Moslims streden al meer dan 100 jaar om de heerschappij over Jeruzalem en de heilige plaatsen. Twee mannen besloten de spiraal van geweld te doorbreken : Sultan Malik Al-Kamil en Franciscus van Assisi

Franciscus slaagde er  in om het kamp van de tegenstanders te bereiken, waar hij door Sultan Al- Kamil werd ontvangen. Beide mannen leerden elkaar kennen en kregen respect en waardering voor elkaar. Zij realiseerden zich dat alle mensen ongeacht hun afkomst broeders en zusters zijn. Deze ontmoeting kan ons ook vandaag nog inspireren . Klik hier voor meer info.

2019

In 2019 willen we de ontmoeting tussen Franciscus van Assisi en Sultan Malik Al-Kamil in Heusden-Zolder herdenken door 800 vreedzame ontmoetingen tussen mensen met een andere levensbeschouwing.

De start van het werkjaar werd gegeven tijdens de Vredewake op zaterdag 5 januari in Zolder-Centrum.

Klik hier voor meer info over de geplande ontmoetingen