Activiteit Waar en wanneer

Vredeswake 5 januari 2019

Het werkjaar op zaterdag 5 januari gestart tijdens de Vredeswake in de kerk van Zolder Centrum . De 160 aanwezigen van verschillende levensbeschouwingen luisterden naar teksten uit de koran en de bijbel . De voorbeden die telkens samen door iemand van de moslim- en de christelijke gemeenschap  werden uitgesproken handelden over de zeven sleutels  rond het thema  IEDEREEN THUIS .  Het verhaal van de ontmoeting van Franciscus van Assisi en sultan Al-Kamil 800 jaar geleden tijdens de kruistochten werd voorgelezen. Pater Bob Van Laer opende in naam van de vlaamse minderbroeders het herdenkingsjaar rond deze ontmoeting . De viering werd opgeluisterd door sfeervolle muziek die werd gebracht  door  het ensemble Botswing.

Op het einde van de viering drukten de 160 aanwezigen elkaar de hand in een grote kring  op de manier zoals de moslims elkaar begroeten op het einde van de Ramadam.