Ontmoeten en samenwerken in Heusden-Zolder

Wat ?

Een forum of ontmoetingsmoment om op regelmatige basis mensen en ideen samen te brengen die kunnen bijdragen tot samenwerking en duurzaam samenleven.

Zo kunnen nieuwkomers en bestaande inwoners mekaar beter leren kennen , ervaringen uitwisselen en plannen maken om samen te werken. 

Voor wie ?

Verenigingen en organisaties op een of andere manier bijdagen  tot het duurzaam samenleven.

We denken aan burgerbewegingen, buurtwerking, natuurbescherming, interlevensbeschouwelijke dialoog en religie, onderwijs, armoedebestrijding,mobiliteit, middenveldorganisaties, geestelijke en lichamelijke gezondheid , lichaamsbeweging en sport , erfgoed , infrastructuur en ruimtelijke ordening , cultuur. enz.

Een basisomschrijving van duurzaam samenleven is terug te vinden in de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties.

Hoe werkt het?

Bestaande verenigingen of organisaties kunnen zichzelf kort voorstellen en een spreker uitnodigen over een bepaald onderwerp dat op een breder publiek kan aanspreken .

  • Korte inleiding door de vereniging die het onderwerp heeft voorgesteld (10 minuten )

  • Voordracht over een bepaald onderwerp ( 50  minuten). In eerste instantie is het de bedoeling om hiervoor bekende sprekers uit te nodigen die deskundigheid hebben over het onderwerp.

  • Pauze ( 20 minuten)

  • Vragen en discussie ( 40 minuten )

  • Startuur om 20h00 Einde om 22h00

Als er voldoende sponsering kan gevonden worden is het de bedoeling om deze activiteit gratis te laten doorgaan eventueel met en vrijwillige bijdrage.

Deze werkvorm wordt na het eerste jaar geevalueerd en desgevallend bijgestuurd.

Vanwaar de M ?

De M uit Forum M kan staan voor  :  Met Mekaar, Mens, Milieu, Maatschappij, Middenveld, Multicultureel, Muze , Mijnstreek

Is er interesse bij  uw vereniging of organisatie meld je dan aan  !